Follow

RT @dennismons
Deze dude is echt inmiddels legend aan het worden. Holy sh*t wat is hij goed.

Sign in to participate in the conversation
Gamedev Mastodon

Mastodon server focused on game development and related topics.